Prihlásenie
» Registrovať

Pravidlá Matfyzáckej discgolfovej ligy

(verzia 1.0., platná od 1.2.2015)

Matfyzácka discgolfová liga je dlhodobá individuálna súťaž v discgolfe, ktorá prebieha na ihrisku FMFI UK a môže ju hrať ktokoľvek a kedykoľvek.

Pravidlá súťaže

Súťažné kategórie

V kategóriach UNIVERZITA MUŽI a UNIVERZITA ŽENY majú šancu na úspech aj menej skúsení hráči a začiatočníci. V kategórii OPEN MUŽI a OPEN ŽENY očakávame účasť popredných slovenských hráčov discgolfu.

Ďalšie pravidlá hry

Špeciálne pravidlá ihriska

Hráčske povinnosti

Za ich nesplnenie si hráč pripočíta jeden trestný hod a pokračuje v hre z miesta určeného týmito pravidlami.

Územie mimo ihriska

Ak hráčov disk skončí celým objemom mimo ihriska, hráč si započíta trestný bod a pokračuje z miesta určeného pravidlami discgolfu.

Pravidlá pre odhodiská

Disk je vždy nutné z územia ohraničenom úsečkou dlhou 2 metre, ktorá je pomyselnou kolmicou smerom naľavo na stĺpik označujúci príslušné výhodisko. Územie odhodiska je potom obdĺžnik s dĺžkou 3 metre, ktorého predná strana je táto úsečka. Z tohto pravidla platia nasledujúce výnimky.

Vo všetkých týchto špeciálnych prípadoch sa na mieste odhodiska musí zhodnúť celá skupina hrajúca spoločne.